-Τριπολικές ραδιοσυχνότητες μαζί με Lipolaser κοιλιά 50€.
-Τριπολικές ραδιοσυχνότητες μαζί με Lipolaser πόδια 80€.