Μεσοθεραπεία σώματος 80 ευρώ ανά περιοχή!

Cryolipolysis σώματος 80 ευρώ ανά περιοχή!