Τριπολικές ραδιοσυχνότητες μαζί με μικροδερμοαπόξεση καί ενυδάτωση πρόσωπο-λαιμός 70 ευρώ!